लोडर छवि
साइट ओभरले

xilef

हेर्नुहोस् प्रोफाइल

आधारभूत व्यक्तिगत विवरण

* उपनाम

Xilef

* सदस्यको प्रकार (हरू)

अटिस्टिक प्रयोगकर्ता

[वैकल्पिक] देश (वा देशहरू)

फ्रान्स

[वैकल्पिक] भाषा (वा भाषाहरू)

फ्रेन्च भाषा

AutiPPoint

वर्तमान ब्यालेन्स77 एपी

तिनीहरूले हामीलाई मद्दत गर्छन्

कसरी भनेर जान्नका लागि लोगोमा क्लिक गर्नुहोस्