लोडर छवि
साइट ओभरले

प्रश्न र उत्तरहरू (अटिजम वा गैर-स्वतन्त्रताको लागि सम्बन्धित कठिनाइहरूको बारेमा)

2 वोट
402 हेराइहरू
नमस्कार, मलाई संवेदनशील समस्याहरू छन्। म धेरै, धेरै तातो (यो गर्मी) हो, म मेरो टी-शर्ट खान्छु, र तुरून्त मलाई चिसो महसुस हुन्छ (र यसले मलाई बच्चा जस्तो रोएकी छ)। त्यसैले म मेरो टीशर्ट हटाउन र राख्नको लागि मेरो समय खर्च गर्दछु। वा गर्न ...
5 परिणाम देखाउँदै

तिनीहरूले हामीलाई मद्दत गर्छन्

कसरी भनेर जान्नका लागि लोगोमा क्लिक गर्नुहोस्