अभिभावक समूह सुरु गर्न प्रयास गर्नुहोस्

05: 46inव्यक्ति, आमाबाबुले, समूह ब्लगहरूby Site_Admin

यो समूह खोल्नुहोस् अटिस्टिक व्यक्तिको यस समूहका अभिभावकहरूको एक बर्ष भन्दा बढी समय पछि, कुनै गतिविधि बिना (मुख्य रूपमा यस साइटको निर्माण कार्यहरूको कारण), यस लेखले यस समूहलाई प्रत्यक्ष बनाउन सुरू गर्ने प्रयास गर्नु हो। यसको अन्तमा छलफल गर्न चाखलाग्दो हुनेछपढाइ जारी राख्नअभिभावक समूह सुरु गर्न प्रयास गर्नुहोस्

यहाँ साझा गर्नुहोस्: