AutiWiki को निर्माण

15: 10inसहायता विभाग [Dep], स्वतन्त्र संगठनहरू, क्षेत्र, विश्वका सबै क्षेत्रहरूका लागि समूहहरू [Reg-ALL], समूह ब्लगहरू, Autistance.org, AutiWiki को व्यवस्थापन [Dep-Serv_AutiWiki]by Site_Admin

० /08 / ०09 / २०१० सम्म, MiadiaWiki प्रणाली (विकिपेडिया द्वारा प्रयोग गरिएको) https://AutiWiki.org मा स्थापना भएको छ। औटिविकि एक सेवा हो जुन Autistance.org द्वारा प्रस्तुत गरिएको हो (र AutiWiki कार्य समूहमा प्रबन्धित) पछि सजिलो सन्दर्भको लागि स्वतन्त्रताको लागि "ज्ञान आधार" निर्माण गर्न। यस प्रणालीले विशेष धेरैलाई मद्दत गर्न सक्छपढाइ जारी राख्नAutiWiki को निर्माण

यहाँ साझा गर्नुहोस्: